زمردپوش کارشناس رسمی دادگستری تهران

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

بهروز زمردپوش

– کارشناس رسمی دادگستری تهران بزرگ – رشته ساعت و جواهرات

– کاشناس رسمی آثار هنری و اشیا نفیسه

رشته اشیاء عنیقه و احجار کریمه کتب خطی، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری

مدیر صنف: بهروز زمردپوش

تلفن: ۲۲۱۹۳۶۲۰

موبایل: ۲۹۰۰ ۲۴۹ ۰۹۱۲

وب سایت: –

ایمیل: –

آدرس: –-

اشتراک گذاری