رونقیان کارشناس رسمی دادگستری تهران

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

امیر حسین رونقیان

– کارشناس رسمی دادگستری تهران بزرگ – رشته ساعت و جواهرات

– کاشناس رسمی آثار هنری و اشیا نفیسه

رشته اشیاء عنیقه و احجار کریمه کتب خطی، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری

مدیر صنف: امیر حسین رونقیان

تلفن: ۳۳۱۱۱۸۶۳

موبایل: ۷۸۶۶ ۱۸۵ ۰۹۱۲

وب سایت: –

ایمیل: –

آدرس: –-

اشتراک گذاری