میرعبداله کارشناس رسمی دادگستری تهران

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

لیلی میرعبداله

– کارشناس رسمی دادگستری تهران بزرگ – رشته ساعت و جواهرات – منطقه ۳

– کاشناس رسمی آثار هنری و اشیا نفیسه

رشته اشیاء عنیقه و احجار کریمه کتب خطی، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری

مدیر صنف: لیلی میرعبداله

تلفن: ۲۲۲۵۰۳۸۷

موبایل: ۹۷۰۱ ۱۰۱ ۰۹۱۲

وب سایت: –

ایمیل: –

آدرس: –-

اشتراک گذاری