لسانی کارشناس رسمی دادگستری تهران

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

محمد اسماعیل لسانی

– کارشناس رسمی دادگستری تهران بزرگ – رشته ساعت و جواهرات

– کاشناس رسمی آثار هنری و اشیا نفیسه

رشته اشیاء عنیقه و احجار کریمه کتب خطی، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری

مدیر صنف: محمد اسماعیل لسانی

تلفن: ۲۲۲۹۵۴۹۳

موبایل: ۳۴۰۳ ۱۴۳ ۰۹۱۲

وب سایت: –

ایمیل: –

آدرس: –-

اشتراک گذاری