کشتی آرای کارشناس رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

محمد کشتی آرای

– کارشناس رسمی دادگستری تهران بزرگ – رشته ساعت و جواهرات

– کاشناس رسمی آثار هنری و اشیا نفیسه

رشته اشیاء عنیقه و احجار کریمه کتب خطی، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری

مدیر صنف: محمد کشتی آرای

تلفن: ۲۲۸۱۱۲۰۲

موبایل: ۸۴۷۹ ۱۱۱ ۰۹۱۲

وب سایت: –

ایمیل: –

آدرس: –-

اشتراک گذاری